BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

BGYS

 • BGYS Politikası ve Hedefleri doğrultusunda çalışmak.
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi için gerekli dokümanların oluşturulmasını, uygulanmasını ve sürekliliğinin sağlanmasını organize etmek.
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin performansı ve iyileştirilmesi için herhangi bir ihtiyaç olduğunda üst yönetime rapor vermek.
 • Prosedürlerin hazırlanmasını temin etmek, BGY Sistemine uygunluğu açısından İnceleyip onaylamak.
  Şirket personelini Kalite-BGYS-BGYS konusunda bilinçlendirmek için her seviyede çeşitli eğitimler vermek.
 • Kuruluşta, müşteri şartlarının bilincinde olunmasının yaygınlaştırılmasını sağlamak.
  Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili konularda kuruluş dışında da iş birliği yapmak.
  Tüm birimlerin şirket kalite hedef ve politikasına uygun çalışmalarını sağlamak ve Genel Müdür ile koordinasyonu kurmak.
 • Prodesürleri, talimatları ve formları hazırlamak ya da kontrol ederek Genel Müdürün onayına sunmak.
  Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygun kanallardan başlatılmasını, yürütülmesini ve izlenmesini sağlamak.
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamındaki tüm fonksiyonların yılda en az 1 defa olmak üzere tetkikten geçirilmesi için İç tetkik çalışmalarını planlamak ve takip etmek.
 • İç Tetkik bulgularını Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı gündemine taşımak.
 • Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısında alınan kararların uygulamalarını takip etmek.
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kayıtlarının yönetimi ve kontrol altında tutulması işlerini yürütmek.
konum
VOİCE TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.

Tel : 0 850 340 00 00 Faks: 0212 603 30 35 Whatsapp : 0538 441 24 42

Yenibosna Merkez Mah. Ladin Sok. No:4 29 Ekim Cad. Kuyumcukent AVM Kat:1 No:475 Bahçelievler/İSTANBUL info@voicetelekom.com